ข่าวเด่น

image
จุดชมวิวเสม็ดนางชี
ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
image
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งรัก

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา อบรมด้านอาชีพระยะสั้นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
image
สาธารณสุขจังหวัดพังงาลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่ local quarantine
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image