ผอ.สง.ปรมน.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพังงา

วันนี้ 3 พ.ย.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และคณะ 

            ในโอกาสที่ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา เพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแล พร้อมให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :