ทุกพื้นที่ กวดขันคนเข้ามาในหมู่บ้านทุกกรณีคะแนนโหวต :