"หยุด..โควิด 19 เข้าพังงา" "หยุด..ที่ตัวเรา"คะแนนโหวต :