จังหวัดพังงา ประชุมติดตามโควิด-19 เตรียมใช้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยวิถีใหม่ THAI STOP COVID-19 ให้ทุกกิจการยึดเป็นแนวทางเบื้องต้น

  วันนี้ (8 พ.ย.64) จังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดพร้อมกับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ ส่วนราชการ และส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา

            สาธารณสุขจังหวัดพังงาได้สรุปสถานการณ์ล่าสุดจังหวัดพังงา ณ วันที่ 7 พ.ย.64 พบว่า ผู้ป่วยได้รับการรักษาหายแล้ว 4,562 ราย คงเหลือที่กำลังรักษา 619 ราย และเสียชีวิต 20 ราย จากผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 5,201 ราย

            การยกระดับมาตรการกรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่เข้มงวด และพื้นที่เปิดประเทศ (สีฟ้า) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดรูปแบบ Covid free setting ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับ ศบค. เป็นแนวทางเบื้องต้นให้สถานประกอบการ อาทิ ร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ฟิตเนส/สปา ศาสนสถาน ร้านเสริมสวย ขนส่ง และอื่นๆ ที่ต้องการเปิดกิจการ ได้ประเมินตนเองและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้ Thai Stop Covid 19 มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ด้วยความสมัครใจ ไม่บังคับ หากผ่านการประเมินแล้วจะได้รับป้ายสัญลักษณ์และใบรับรองไปติดแสดงพร้อมปักหมุดประชาสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับบริการมีความมั่นใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย ทั้งยังสามารถตรวจสอบการประกอบการหรือกิจกรรมทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการได้

            ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการทุกกิจการในระดับพื้น และจัดให้มีทีมสำรวจติดตามประเมินผลต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :