รองนายกจุรินทร์ ติดตามกลั่นกรองโครงการของ 6 จังหวัดอันดามัน เตรียมเสนอ ครม.สัญจร 16 พ.ย.นี้

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) เพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา

        รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันนี้มาร่วมประชุมในฐานะประธานเขตตรวจราชการ 6 จังหวัดอันดามัน และได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ติดตามกลั่นกรองวาระที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 16 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง และภาคเอกชนทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแล้ว วันนี้เชิญประชุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ ระนอง และพังงา เพื่อให้ได้โครงการที่แต่ละจังหวัดนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่กระบี่ให้พิจารณา โดยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นจังหวัดละ 2-4 โครงการตามความเหมาะสม และได้ข้อสรุปทั้งหมด 17 โครงการ ประกอบด้วย

        1.จังหวัดภูเก็ต

        1.)โครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการบริหารจัดการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตทั้งระบบ งบประมาณ 280 ล้านบาท

        2.)โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินที่เทศบาลเมือง ช่วงตลาดเก่าของจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 50 ล้านบาท ระยะทาง 970 เมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้นของจังหวัดภูเก็ต 330 ล้านบาท

        2.จังหวัดกระบี่ 4 โครงการ

        1.)โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลน งบประมาณ 84 ล้านบาท

        2.)โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวป่าคลองจิหลาด งบ 35 ล้านบาท

        3.)โครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 31 ล้านบาท

        4.)โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัด น้ำพุร้อน 165 ล้านบาท รวม 315 ล้านบาท

        3.จังหวัดระนอง 2 โครงการ ประกอบด้วย

        1.)โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน จังหวัดระนอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 จุด งบประมาณ 204 ล้านบาท และ

        2.)โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 100 ล้านบาท รวม 304 ล้านบาท

        4.จังหวัดพังงา 3 โครงการ

        1.)เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพังงา (ไม่ใช้งบประมาณ) เพราะตั้งงบประมาณศึกษาความเป็นไปได้แล้ว ที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

        2.) โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพังงา เพื่อก่อสร้างอาคารฉุกเฉิน 6 ชั้น 2 หลัง ที่โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า รวมหลังละ 247 ล้านบาท รวม 495 ล้านบาท

        3.)โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการเขาหลัก 164 ล้านบาท รวม 695 ล้านบาท

        5.จังหวัดตรัง มี 3 โครงการ

        1.)โครงการพัฒนาเรียนรู้และอนุรักษ์ฟื้นฟูพยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก 247 ล้านบาท

        2.)โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล 43 ล้านบาท

        3.)โครงการปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 25 ล้านบาท รวม 316 ล้านบาท

        6.จังหวัดสตูล 3 โครงการ

        1.)ศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างสะพานอันดามัน-เปอร์ลิส ของมาเลเซีย งบประมาณ 60 ล้านบาท

        2.)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเกาะหลีเป๊ะ 63 ล้านบาท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ 

        3.)โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล 80 ล้านบาท รวม 203 ล้านบาท

        ทั้งหมด 6 จังหวัด 17 โครงการ ที่คัดแล้วว่ามีความสำคัญสูงสุดที่แต่ละจังหวัดคัดเลือกมา รวมงบประมาณ 2,128 ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน จะได้นำทั้งหมดนี้เสนอต่อที่ประชุมที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานเพื่อกลั่นกรองโครงการต่อไป และตนจะนำโครงการทั้ง 17 โครงการนี้ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทราบ เพื่อรับไปดำเนินการต่อไปในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

        จากนั้นได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยมีการนำสินค้าธงฟ้า Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน มาจำหน่ายด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :