จังหวัดพังงา ทอดผ้าป่า “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2564

 วันนี้ (2 พ.ย.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำหนด

        โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนพระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้มีความแตกฉาน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ 

        สำหรับยอดเงินจากการทอดผ้าป่ารวมกับทั้ง 8 อำเภอและผู้มีจิตศรัทธาในวันนี้ เป็นเงิน 706,910 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :