พังงา เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนแบ่งกลุ่มเรียนไม่เกิน 25 คน คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมืองพังงาบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกเริ่มคึกคัก หลังจากทางจังหวัดพังงาได้มีการประกาศเปิดเทอมใหม่ ให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนในห้องเรียนได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในวันนี้ นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา นายพีระ เสมพืช ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมยืนรอรับเด็กนักที่ผู้ปกครองมาส่งบริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมเข้าเยี่ยมชมมาตรการด้านต่างๆในการป้องกันโควิด-19 ส่วนเด็กๆที่ได้กลับเข้ามาเรียนในชั้นเรียนเป็นวันแรกต่างรู้สึกดีใจที่ได้พบเพื่อนและพบคุณครู พร้อมบอกว่าเรียนในห้องเรียนจะเข้าใจกว่าเรียนแบบออนไลน์ และทุกคนต่างมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี

            นายพีระ เสมพืช กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ช่วงปิดเทอม โดยได้ร่วมกับผู้ปกครองคัดกรองเด็กนักเรียนว่ามีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ในชุมชนที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่หรือไม่ หากมีความเสี่ยงก็ให้เรียนออนไลน์ไปก่อน 14 วัน ในส่วนการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยแบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเป็น 2 กลุ่มๆไม่เกิน 20 คน แล้วก็สลับกันเรียนคนละวัน ในส่วนของของผู้ปกครองที่ยังไม่พร้อมก็จะให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย แล้วก็อาจจะมีบางห้องอาจจะสอนในห้องเรียนและมีการไลฟ์สดไปพร้อมกัน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและผู้ปกครองให้เริ่มในห้องเรียนพิเศษ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมชุดตรวจ ATK ไว้ตรวจนักเรียนที่อาจจะมีอาการต้องสงสัยขณะอยู่ในโรงเรียนทันที

            นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ เปิดเผยว่า สถานศึกษาที่สามารถขอเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้ได้ จะต้องผ่านมาตรการ THAI STOP COVID PLUS ซึ่งต้องเป็นสีเขียวเท่านั้น จึงจะสามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้ได้ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องฉีดวัคซีน 85% ขึ้นไปและคณะกรรมการสถานศึกษาต้องให้ความเห็นชอบในการที่จะเปิดโรงเรียน 

            สำหรับจังหวัดพังงามีโรงเรียนทั้งหมด 186 โรงเรียน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัดพังงา เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการเปิดแบบ on site และ online ผสมผสานกันในทั้ง 2 รูปแบบ มีโรงเรียนที่เปิด on site แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีประมาณ 55 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก มาตรการของกระทรวงศึกษาได้จำกัดห้องเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน ทำให้โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ก็จะต้องเปิดเรียนแบบผสมผสานใน 2 รูปแบบ ในส่วนของรับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพังงานั้น ตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์รับวัคซีน ได้ฉีดไปแล้วประมาณร้อยละ99 ส่วนของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาครับฉีดเข็ม 1 เข็ม 2 ไป แล้วร้อยละ90 

            สำหรับการสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองนั้น ขอยืนยันว่าทุกโรงเรียนทุกสถานศึกษามีมาตรการที่เข้มงวด ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการไม่ว่าจะเป็น 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมและอีก7 มาตรการเข้มงวด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :