รองผู้ว่าฯพังงา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อวางแผนเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า

โดยได้มีการหารือ เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมกับส่วนล่วงหน้า ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้ การเตรียมการรับเสด็จ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :