จังหวัดพังงา ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

วันนี้ (18 ต.ค. 2565) ที่ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและความเป็นมา รายละเอียดโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และพิจารณาการกำหนดปีฐานที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดพังงา ชนิดข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดเบื้องต้น รวมถึงการกำหนดลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล

สำหรับโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าชเรือนกระจกระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด วิเคราะห์มาตรการที่สามารถเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 จังหวัด และจังหวัดพังงาได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ปี 2566 และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาแนวทางลดก๊าชเรือนกระจกระดับจังหวัด" ของจังหวัดพังงา ในปีงบประมาณ 2566 แล้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :