จ.พังงา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันนี้ (13 ต.ค.65) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ณ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าไทร หมู่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าไทร เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนและสันทนาการ รับการท่องเที่ยวในพื้นที่

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทับปุด และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 13 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :