คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการฯ

วันที่ 12 ต.ค. 65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยมีวาระที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกับคณะกรรมการฯและผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น การย้าย การเลื่อนวิทยะฐานะ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :