ผู้ว่าฯพังงา พร้อมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ "พังงา..ผาสุข"

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เดินทางเข้านมัสการพระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ใน 3 อำเภอของจังหวัดพังงา โดยในช่วงเช้าได้เข้านมัสการพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้านมัสการพระประสาธน์สารโสภณ (เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง) (ธรรมยุต) วัดควนกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง และเข้านมัสการพระครูสิฐศาสนการ (เจ้าคณะจังหวัดพังงา) มหานิกาย)) วัดนิคมสโมสร อ.ท้ายเหมือง เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

โดยเฉพาะจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่พหุสังคม ประชาชนในจังหวัดทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีนต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สมัครสมานสามัคคีตลอดมา ซึ่งจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการทุกส่วนมีความพร้อมและยินดีสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวัด ควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย "พังงาผาสุก"ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :