เยาวชนโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดพังงา

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนอนุบาลพังงาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในพิธีเปิดมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วม และมีการแสดงจาก ดร.จุมพล ทองตัน หรือ โกไข่ ศิลปินนักร้องซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพังงา

ภายหลังพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจากจังหวัดต่าง ๆ ที่กำลังทำการแข่งขันทักษะตามความสามารถของเด็ก เช่นการวาดภาพ การฝีมือ งานช่าง งานแกะสลัก และงานด้านอื่น ๆ โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำพร้อมดูแลอยู่ห่างๆ รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กที่มาให้กำลังใจบุตรหลานของตนเอง กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย จำนวน 2 กิจกรรม และระดับประถมศึกษาจำนวน 48 กิจกรรม สถานที่ในการแข่งขันคือโรงเรียนอนุบาลพังงา และโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมืองพังงา มีนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันจำนวน 1,063 คน คณะผู้บริหาร คณะครู จำนวน 827 คน รวมทั้งสิ้น 1,890 คน

งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาล พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการของนักเรียนเอง เป็นเวทีการแข่งขันทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไปสู่การแข่งขันระดับสากลได้ในอนาคต และที่สำคัญนั้นยังสร้างความสามัคคีและความร่วมมือทางวิชาการของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :