ข่าวเด่น

จุดชมวิวเสม็ดนางชี
จุดชมวิวเสม็ดนางชี
ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งรัก
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งรัก

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา อบรมด้านอาชีพระยะสั้นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา อบรมด้านอาชีพระยะสั้นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
สาธารณสุขจังหวัดพังงาลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่ local quarantine
สาธารณสุขจังหวัดพังงาลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่ local quarantine
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
การประชุมประจำปีรัฐสภาภาค พื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 30