จ.พังงา เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กลุ่มแรงงานต่างด้าว

ขั้นตอนดำเนินการ

1 รายชื่อของแรงงานต่างด้าวจะอยู่ที่จัดหางานจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด

2.จัดหางานจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด จะส่งรายชื่อมาที่ สสจ.พังงา

3.สสจ.พังงา จะส่งรายชื่อแรงงานต่างด้าวโดยแยกเป็นอำเภอส่งกลับไปที่อำเภอแต่ละแห่ง

4.รพ และ สสอ แต่ละแห่ง จะทำการนัดหมาย แรงงานต่างด้าวให้มาฉีดวัคซีน

5.วัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้รับจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข

จึงฉีดให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar