อ.ตะกั่วทุ่ง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ในพื้นที่

มื่อวันที่ 20 ก.ย. 64  นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นอ.ตะกั่วทุ่ง/ หน.ศปก.อ.ตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ในพื้นที่ ดังนี้  
         1.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัวจากคลัสเตอร์งานศพบ้านเขาเปาะ ม.5 ต.กระโสม ทั้งที่อยู่ LQ และ HQ รวมทั้งหมด 52 ราย และผู้กักตัวซึ่งเป็น HRC ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1,957 รวม 7 ราย เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
          2.ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในการจัดงานประเพณีวันสารทเดือน 10 และประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2564 โดยมี เจ้าคณะอำเภอ นายก อปท. กำนัน และผู้แทนศาลเจ้าทุกแห่ง เข้าร่วมฯ
          3.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบ้านบางจัน ม.7 ต.หล่อยูง จากคำสั่งปิดพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตรวจเยี่ยมด่านตรวจ ต.คลองเคียน เน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราคนเข้า-ออก พื้นที่
          4.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน LQ ศพด.บ้านทองหลาง ต.หล่อยูง, LQ ท่าเรือคลองเคียน และ LQ ศพด.อบต.คลองเคียน และเน้นย้ำให้กำชับผู้กักตัวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
           5.มอบถุงยังชีพให้กับ ปชช. ที่ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะเร่งด่วน ในพื้นที่ ต.คลองเคียน ตามแนวทางปฏิบัติราชการของท่าน ผวจ.พังงา และรับมอบถุงยังชีพจากคุณอรรถพล ไตรศรี จำนวน 106 ชุด และจะส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ถูกกักตัวในพื้นที่ต่อไป
           6.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง ด่านท่านุ่น ต.โคกกลอย โดยตรวจคัดกรองรถทุกคันที่เข้าพื้นที่ จ.พังงา ตามแนวทางมาตรการที่จังหวัดกำหนด
           7.ออกหนังสือรับรองบุคคลขอออกนอกเขตจังหวัด 6 ราย ชาย 3 ราย หญิง 3 ราย
           8.ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่ว่าการอำเภอ ป้องกันการเกิดโรคโควิด-19


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar