สมาชิกวุฒิสภา มอบชุด PPE สนับสนุนภารกิจโควิด-19 ของโรงพยาบาลพังงา

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา พร้อมนำชุด PPE จำนวน 200 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลพังงา ตามโครงการส่งความห่วงใยจากใจ สว. ที่ได้ร่วมกับสมาคมการค้าฝูเจี้ยนอานชีไทยจีน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ส่วนราชการ และภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับ 
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพังงา, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้สรุปแผน "พังงาพร้อม" รับการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งได้นำเสนอในรูปแบบอันดามัน แซนด์บ๊อก ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา โดยนำร่องในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลักก่อน เพื่อขับเคลื่อนให้ฟันเฟืองการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันได้กลับมาหมุนฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจอีกครั้ง แต่การเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ต้องมีประชาชนได้รับวัคซีนให้ได้ประมาณ 70% ก่อน ซึ่งก็หมายความว่าจังหวัดพังงาจะต้องได้การจัดสรรวัคซีนตามแผนเท่านั้น และเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วย
ทั้งนี้ การลงพื้นที่มอบชุด PPE ครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภายินดีรับฟังปัญหาพร้อมนำประสานกับผู้บริหารประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar