พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา อบรมด้านอาชีพระยะสั้นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ทำการเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาบาร์เทนเดอร์ 90 ชั่วโมง โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 พ.ค.2564 - 14 มิ.ย.2564 รวมระยะเวลา 15 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ผู้เข้าอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท เพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ เมื่อสถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลายแล้ว


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar