สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯมอบเครื่องวัดออกซิเจนให้กับ สสจ.พังงา


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.พังงา รับมอบ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Portable Pulse Oximeter) จำนวน 70 เครื่อง จากสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจังหวัดพังงา และโรงพยาบาลสนาม  เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพังงา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar