สาธารณสุขจังหวัดพังงาลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่ local quarantine


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ณ  โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขและผู้รับผิดชอบตามภารกิจ  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ local quarantineโรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่ที่จังหวัดพังงา จัดเตรียมไว้สำหรับเป็นสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งนี้ สืบเนื่อง จากกรณีเกิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอำเภอทับปุด ซึ่งเป็นการติดเชื้อในที่ทำงาน   ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งจากอำเภอทับปุดและอำเภอกะปงหลายคน ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและให้ผู้กักตัวได้มีสถานที่สำหรับกักตัวเป็นสัดส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จึงให้ทุกอำเภอเตรียมสถานที่ เพื่อเป็น Local Quarantine -ของแต่ละอำเภอ  สำหรับในวันนี้ จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากอำเภอทับปุดและอำเภอกะปง จำนวน 32 คน เข้ากักตัวใน Local Quarantine โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดพังงา ร่วมควบคุม กำกับและดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar