ผู้ว่าฯพังงา ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ผู้ว่าฯพังงา ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน kick off ปฏิบัติการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดพังงา พร้อมมอบกล้องบันทึกภาพติดตัวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองทุกอำเภอ โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา นายอำเภอ ผู้แทนอำเภอ และส่วนราชการร่วมในพิธี 

    ชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษจังหวัด และอำเภอ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้ปฏิบัติงานในการจัดระเบียบสังคม การสืบเสาะหาข่าว การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองหรือการพกพาอาวุธปืน การพนัน ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งสถานบริการ สถานบันเทิง ตลอดจนการกระทำที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ   ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในทันที

   ตามที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเพื่อสนองนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกัน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้กรมการปกครองและจังหวัดร่วมกันเร่งรัดจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ การติดตาม และรายงานผลเพื่อนำนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar