กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งรัก

 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งรักชัยพัฒนา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นชุมชนในพื้นที่โครงการชัยพัฒนากาชาด-ไทย ที่ย้ายถิ่นฐาน มาจาก เกาะพระทอง เนื่องจากประสบภัยสึนามิ โดยมีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมป่าโกงกาง มีเส้นทางสำหรับการศึกษาธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ รวมถึงมีของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากฝีมือชาวบ้านอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar